เทรนด์การรีโนเวตบ้านเพื่อประหยัดพลังงานเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งเพื่อจุดประสงค์การค่าใช้จ่ายพลังงาน ค่าไฟฟ้า และช่วยลดปัญหาโลกร้อน รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ผันผวนมากขึ้น

การรีโนเวตบ้านให้ประหยัดพลังงานสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

  • การวัดและประเมินการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น รวมไปถึงพื้นที่ในบ้าน จำนวนสมาชิกในบ้าน เพื่อให้ทราบถึงที่มาของการใช้พลังงาน บันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังเพื่อประเมินความต้องการในแต่ละเดือน แต่ละฤดูกาล สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบการรีโนเวตบ้านให้ประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟฟ้าได้น้อยลง คุ้มค่ากับการลงทุนรีโนเวตบ้าน
  • เปลี่ยนสีทาบ้านที่ลดการดูดซับความร้อน เช่น สีขาว สีเหลือง สีฟ้า หรือสีเขียว จะช่วยสะท้อนความร้อน ลดการทำงานหนักของเครื่องปรับอากาศ ช่วยประหยัดพลังงาน
  • ติดตั้งประตูและหน้าต่างที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นช่องทางที่นำความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้ เช่น การติดตั้งหน้าต่างที่มีซีลปิดสนิทมิดชิด เลือกใช้ประตู หน้าต่างที่มีกระจกสองชั้น หรือติดตั้งม่าน มู่ลี่เพื่อช่วยบังแสงแดด
  • ปรับปรุงหลังคา เพราะหลังคาเป็นส่วนที่รับความร้อนจากแสงแดดโดยตรง ดังนั้น การปรับแต่งหลังคาให้สามารถป้องกันความร้อนได้ดี ก็จะช่วยให้บ้านเย็นลง เช่น เปลี่ยนปลังคาจากวัสดุซันความร้อนสูงอย่างกระเบื้องเผา เป็นวัสดุที่สะท้อนความร้อนได้ดี อย่างกระเบื้องลอนคู่ พร้อมกับติดตั้งระบบฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา
  • ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน ช่วยลดอุณหภูมิ ทำให้บ้านเย็นสบาย ลดค่าไฟฟ้าจากการทำงานหนักของเครื่องปรับอากาศ ฉนวนกันความร้อนที่นิยมใช้กัน เช่น ฉนวนในแก้ว ฉนวนโพลียูเทน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเจ้าของบ้าน
  • ติดตั้งระบบระบายอากาศที่ดี ซึ่งจะช่วยกระจายความร้อนถายในบ้านออกไป ทำให้บ้านเย็นสบายขึ้น โดยอาจติดตั้งพัดลมระบายอากาศ หรือติดตั้งช่องลมช่วยระบายอาอาศใต้หลังคา
  • เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้าน เช่น ปลูกต้นไม้ ทำสวนหย่อม สร้างบ่อปลา หรือสระน้ำเล็กๆ ในบริเวณบ้าน เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงาน ติดตั้งระบบ IoT หรือการตั้งค่าเปิด ปิดอัตโนมัติของเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อควบคุมการใช้งานให้เป็นเวลา เป็นการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ และไม่สิ้นเปลืองพลังงานจนเกินไป
  • ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มากขึ้น ด้วยราคาที่จับต้องได้ คำนวณความคุ้มค่า จุดคุ้มทุนได้ค่อนข้างแม่นยำ เจ้าของบ้านสามารถวางแผนความต้องการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ว่าต้องการลดค่าไฟฟ้ามากน้อยเท่าไหร่ เช่น หากเจ้าของบ้านมีลูกเล็ก มีคนอยู่บ้านตลอดเวลา มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศในช่วงกลางวัน อาจจะติดตั้งโซลาเซลล์ตามปริมาณการใช้งานในช่วงกลางวันเท่านั้น

การรีโนเวตบ้านให้ประหยัดพลังงานอาจจะต้องลงทุนสูงในระยะแรก แต่ในระยะยาวแล้วจะช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของบ้าน งบประมาณที่วางแผนไว้ ดังนั้นจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะเป็นการดีที่สุด