วัสดุรีโนเวตบ้าน ก่อสร้างบ้านในปัจจุบัน มีการพัฒนามากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นต้องการบ้านที่แข็งแรง ทนทาน ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างวัสดุที่นิยมสำหรับการรีโนเวตบ้านที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

 • อิฐมวลเบา

เป็นวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากดินเหนียว ผสมกับปูนซีเมนต์และสารเคมี ผ่านกรรมวิธีอัดแรง ทำให้อิฐมีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน กันความร้อนได้ดี และไม่มีความชื้นสะสม

 • คอนกรีตเสริมเหล็ก

วัสดุก่อสร้างที่ประกอบไปด้วยคอนกรีต และเหล็กเส้นเสริมแรง โดยคอนกรีตทำหน้าที่รับแรงอัด ส่วนเหล็กเส้นทำหน้าที่รับแรงดึง คอนกรีตเสริมเหล็กมีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อแรงกระแทก และสภาพอากาศ

คือแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีการขึ้นรูปมาจากโรงงาน นำมาประกอบติดตั้งที่หน้างานได้ทันที โดยไม่ต้องอาศัยโครงสร้างของเสาหรือคานมารองรับ นิชมใช้ทดแทนระบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูน ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดค่าแรง ผนังสำเร็จรูปแบบและสีสันที่หลากหลาย ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลา

 • วัสดุทดแทนไม้

วัสดุที่ผลิตขึ้นเพื่อทดแทนไม้ มีความทนทาน แข็งแรง ไม่เป็นเชื้อรา ไม่อมความชื้น ทนต่อสภาพอากาศ เช่น ไม้เทียม ไม้สังเคราะห์ ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์

นอกจากวัสดุก่อสร้างข้างต้นแล้ว ยังมีวัสดุก่อสร้าง ต่อเติมสมัยใหม่ที่น่าสนใจ เช่น วัสดุก่อสร้างจากธรรมชาติผ่านกรรมวิธีทางเคมีเพื่อยืดอายุการใช้งาน วัสดุก่อสร้างจากวัสดุเหลือใช้ วัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ เป็นต้น

การเลือกวัสดุต่อเติม รีโนเวตบ้านสมัยใหม่ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ ลักษณะการใช้งาน สภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การเลือกใช้วัสดุต่อเติมรีโนเวทบ้านเหมาะสมกับความต้องการ

ข้อดีหลักๆของวัสดุสมัยใหม่ในการรีโนเวตบ้านคือ

 • แข็งแรง ทนทาน
 • ประหยัดพลังงาน
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ติดตั้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดค่าแรง
 • รูปแบบและสีสันให้เลือกหลากหลาย

วัสดุสมัยใหม่สำหรับการรีโนเวตบ้าน ช่วยให้บ้านมีความแข็งแรง ทนทาน ประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์ความต้องการเจ้าของบ้าน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวโน้มของการใช้วัสดุสำหรับสร้างบ้าน ต่อเติม และรีโนเวตบ้านใหม่ในอนาคต

 • วัสดุก่อสร้างจากธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน ดินเหนียว เป็นต้น
 • วัสดุก่อสร้างจากวัสดุเหลือใช้ เช่น พลาสติก เศษเหล็ก เศษไม้ เป็นต้น
 • วัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ เช่น วัสดุที่ทำความสะอาดตัวเองได้เมื่อโดนฝน วัสดุที่สามารถปรับอุณหภูมิในบ้านได้อัตโนมัติ วัสดุป้องกันเสียง เป็นต้น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการสร้างบ้าน ต่อเติม หรือรีโนเวตบ้านด้วยวัสดุสมัยใหม่

 • อิฐมวลเบา การต่อเติม หรือรีโนเวทบ้านด้วยอิฐมวลเบามีข้อดีคือน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน กันความร้อนได้ดี ไม่มีความชื้น
 • คอนกรีตเสริมเหล็ก จะมีมีความมั่นคงแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ทนทานต่อสภาพอากาศ
 • ผนังสำเร็จรูป (Precast) คือแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปจากโรงงาน นำมาติดตั้งหน้างานได้ทันที ช่วยให้การรีโนเวตบ้านได้รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ประหยัดเวลา
 • วัสดุทดแทนไม้ ทำให้บ้านดูสวยงาม คงทน ไม่เป็นเชื้อรา และทนต่อสภาพอากาศ