การรีโนเวตบ้านเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่ควรวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้บ้านในฝันตรงตามความต้องการและอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ การเตรียมตัวก่อนรีโนเวตบ้านจึงเป็นส่งสำคัญอย่างยิ่ง บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนต่างๆ ในการเตรียมตัวก่อนรีโนเวตบ้าน เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างราบรื่น

รีโนเวทบ้าน การเตรียมตัว

8 เรื่องต้องรู้ ก่อนรีโนเวตบ้าน

ศึกษากฎหมายการรีโนเวตบ้าน

ก่อนเริ่มรีโนเวตบ้าน ควรตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนว่าสามารถทำได้หรือไม่ จำเป็นต้องขออนุญาตกับหน่วยงานไหนบ้าง ขั้นตอนการขออนุญาตเป็นอย่างไร โดยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเขต เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบโครงสร้าง และสภาพรอบๆ

ก่อนเริ่มลงมือรีโนเวตบ้าน ควรตรวจสอบโครงสร้างบ้าน และสภาพโดยรอบให้ดี ว่าแข็งแรง ปลอดภัยดีหรือไม่ หากมีความเสียหายควรควรซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต

กำหนดจุดประสงค์ให้ชัด วางแผนให้รัดกุม

ควรกำหนดจุดประสงค์ในการรีโนเวตบ้านให้ชัดเจน เช่น ต้องการปรับปรุงบ้านใหม่ ต่อเติมห้องนอน สร้างห้องครัว ขยายห้องนั่งเล่น ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด หรือเปลียนสไตล์การตกแต่งบ้าน จากนั้นจึงวางแผนการรีโนเวตให้รัดกุม กำหนดขอบเขตงาน ระยะเวลา และงบประมาณ

กำหนดงบประมาณ

การรีโนเวตบ้านมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ควรตั้งงบประมาณให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อไม่ให้งบประมาณบานปลาย ควรคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างรอบคอบ ทั้งค่าวัสดุ ค่าช่าง ค่าตกแต่ง ค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงจัดเตรียมแหล่งเงินทุน นอกจากเงินสดแล้ว การเตรียมขอสินเชื่อเพื่อปรับปรุงบ้านก็จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องได้ในระดับหนึ่ง

เลือกผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือ

การเลือกผู้รับเหมามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการรีโนเวต ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ ตรงต่อเวลา ผลงานดี มีผลงานที่น่าเชื่อถือ ควรขอคำแนะนำจากคนรู้จักหรือผู้มีประสบการณ์ในการรีโนเวตบ้าน

หาข้อมูลอ้างอิง

ควรเก็บข้อมูลอ้างอิง เช่น แบบแปลนบ้าน รูปภาพ บทความ ลิ้งก์วิดีโอรีวิวตกแต่งบ้าน เพื่อใช้เป็นแทนวทางในการรีโนเวตบ้าน

เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงรีโนเวท

ในช่วงรีโนเวตบ้าน อาจต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น บ้านสกปรก เสียงดัง ควรเตรียมความพร้อมในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น หาที่พักชั่วคราว วางแผนการทำงาน การใช้ชีวิตในช่วงรีโนเวตบ้าน

ดูแลหลังรีโนเวต

หลังรีโนเวตบ้านเสร็จ ควรดูแลรักษาบ้านให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยทำตามคำแนะนำของผู้รับเหมาอย่างเคร่งครัด

การรีโนเวตบ้านเป็นโครงการใหญ่ที่ใช้ระยะเวลา และงบประมาณ ควรวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้บ้านในฝันที่ตรงตามความต้องการและงบประมาณที่ตั้งไว้ ดังนั้นการเตรียมตัวก่อนรีโนเวตบ้านอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ได้บ้านใหม่ในหลังเดิมอย่างราบรื่นอย่างที่ใจต้องการ