Furnishing & Built-in

ใช้ชีวิตอย่างรื่นรมย์ภายในบ้านด้วยบริการออกแบบ ติดตั้งครอบคลุม งานพื้น ผนัง และงานเฟอร์นิเจอร์บิลต์อินให้ตอบโจทย์การใช้งาน และมีความสวยสอดคล้องกันไปในทุกพื้นที่ของบ้าน

             


/Service Steps

CREATE YOUR
“DREAM SPACE” WITH US
สร้าง “พิ้นที่ในฝัน” ได้ง่าย ๆ ด้วยบริการของเรา

Step 1
Find your needs
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาความต้องการที่แท้จริง

นัดปรึกษาส่วนตัวกับ BAUEN Living Advisor ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยหาความต้องการและช่วยออกแบบโจทย์ในการปรับปรุงบ้านให้ถูกใจคนในครอบครัว

Step 2
Craft you style
ประเมินหน้างานเก็บรายละเอียด

ทีม BAUEN Living Transformer เข้าสำรวจพื้นที่บ้านของคุณ เพื่อประเมินขอบเขตงานรีโนเวตเชิงลึก เพื่อนำมาวางแผนการออกแบบและก่อสร้าง

Step 3
Make it yours
ออกแบบและดำเนินการรีโนเวตให้ตรงใจคุณมากที่สุด

เข้าสู่กระบวนการออกแบบโดย BAUEN Living Designer และก่อสร้างโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้งานรีโนเวตสวยและมีฟังก์ชั่น ที่ถูกใจคุณมากที่สุด

Step 4
Live as you imagined
ใช้ชีวิตในบ้านอย่างไร้กังวล