Home Interior & Exterior Design

บริการงานออกแบบภายในและภายนอกบ้านครบทั้งหลัง ตามฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัว ผ่าน Design style เฉพาะตัวของ BAUEN Living Designer (บาวเอ้น ลีฟวิ่ง ดีไซน์เนอร์)