Bauen

BAUEN (บาวเอ้น)

แปลว่า “สร้าง”

สะท้อนมาจากความตั้งใจที่จะสร้างความสุขเพิ่มขึ้นให้กับผู้อยู่อาศัย และสร้างพื้นที่การใช้ชีวิตในฝันของทุกคนให้เป็นจริง

BAUEN มีทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะ ทั้งด้านงานออกแบบภายใน งานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรม ภายใต้กระบวนการทำงานอย่างมืออาชีพ เอาใจใส่ในทุกรายละเอียด และผสานด้วยเทคโนโลยีการอยู่อาศัยที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีพร้อมให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่งานออกแบบ การก่อสร้าง การติดตั้ง ไปจนถึงการตกแต่ง เพื่อตอบโจทย์การปรับปรุงบ้านที่ครบสมบูรณ์

BAUEN มุ่งสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้น ในทุกมิติอย่างยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่า “ความสุข” และ “คุณภาพชีวิตที่ดี” เริ่มต้นจาก “บ้าน” พื้นที่ที่สะท้อนความเป็นตัวเอง และสร้างความสุขในทุกวันได้ทุกช่วงชีวิต

To Build

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และส่งเสริมความสุขของทุกคนในครอบครัว ด้วย “Total Renovation” นวัตกรรมการปรับปรุงบ้านที่สะดวก และปลอดภัยตลอดทุกกระบวนการ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ

To Live

เพื่อการใช้ชีวิตภายในบ้านที่เป็นตัวเอง และเติมเต็มความสะดวกสบายสำหรับทุกคน ด้วย “Living Comfort Solutions” เทคโนโลยีการอยู่อาศัยที่ทันสมัย เพื่อใช้ชีวิตอยู่สบายในบ้านทุกๆ วัน

To be Better

เพื่อเพิ่มคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นในทุกมิติ ด้วย “Logical Design” แนวคิดการออกแบบอย่างมีเหตุมีผล ที่ทำให้บ้านหลังเดิมตอบโจทย์ทุกคนในบ้านอย่างลงตัว ทั้งการใช้งาน และความสวยงาม

Logical Design

ปรัชญาการออกแบบที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของทุกคนในบ้าน

ทั้งการใช้งานและความงาม

Timeless Aesthetics and Smart Simplicity

การออกแบบเพื่อสร้างสุนทรียภาพแห่งการอยู่อาศัย ในบ้านที่ถ่ายทอด “ความงามไร้กาลเวลา” ผ่านการคัดสรรวัสดุที่ให้ความเรียบหรูและเติมเต็มความรู้สึก เอาใจใส่ใน “สิ่งสำคัญ” ของการอยู่อาศัยที่ดี เพื่อส่งมอบความสุขที่เรียบง่าย โดยการออกแบบพื้นที่ และการใช้งานให้เหมาะสมกับบริบทของผู้อยู่อาศัย พร้อมผสานภาพลักษณ์ความงาม เข้ากับฟังก์ชั่นที่คิดมาเป็นอย่างดี

Natural Inspired

สร้าง “พื้นที่หายใจได้” และเปิดรับธรรมชาติสู่การออกแบบ เพื่อให้รื่นรมย์กับกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติในบ้าน ผ่านการเลือกใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงความสวยงามไม่ต่างกับวัสดุธรรมชาติแท้

Ergonomically Design

การออกแบบเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม และมอบความสะดวกสบายสำหรับ “ทุกคนในครอบครัว” ทำให้บ้านเป็นพื้นที่ในฝันร่วมกันของสมาชิกครอบครัวที่แม้แตกต่างช่วงอายุกัน

Harmony Living

ทุกการออกแบบคำนึงถึง “ความอยู่สบาย” เป็นสำคัญ ทั้งการระบายอากาศที่ดี การลดเสียงรบกวน การลดการสะสมของฝุ่นและเชื้อโรค จนถึงการประหยัดพลังงาน เป็นความพิเศษที่ทุกคนในบ้านจะได้รับในทุกวัน