Blog

พื้นที่รวบรวมบทความและความรู้ดี ๆ จาก BAUEN by SCG
ทั้งเรื่องการตกแต่งภายใน โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานหลัก และการรีโนเวท
บ้านให้ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัว ไปจนถึงการออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม